ÜRÜNLER

Özellikleri

Avantajları

Uygulama Alanları

PDF Dosyalar

Teklif İste

PSENenco

Tanım

  • Pozisyon ve hız belirlemede kullanılır.
  • Manyetik ve optik ölçme sistemiyle iki farklı üniteyi tek gövdede bir araya getirir.
  • PSSuniversal PLC kontrol sistemi ve dönel enkoder yazılım blokları ile birlikte kullanılarak sistem SIL CL 3 ve PL e ye erişebilir.
  • Pilz Emniyetli Elektronik Dönel Kam Tertibatı çözümü geleneksel mekanik dönel kam tertibatının yerine geçer.

Teklif Ver